POLL: Ongekende druk op De Boer: ‘We moeten ballen durven tonen!’

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid