POLL: NVWA: ‘Onder 2% vangletsel blijven bij laden van vleeskuikens is wel mogelijk’

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid