POLL: Johan Walem is blij met de mentaliteit van zijn groep

  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid